Prezidenti v uniformě: Major Klaus, hrdina Svoboda. Havel kvůli vojně předstíral psychopata (2023)

Bylo 1. července 1917, když se do sebe kousek od ukrajinského městečka Zborov pustila legionářská střelecká brigáda a pěší pluky vojsk Rakouska-Uherska. Češi vtěch haličských jatkách bojovali proti Čechům, bratr proti bratrovi, otec proti synovi. Jedna zpamátných bitev první světové války měla být podle tradovaných legend pozoruhodná ještě něčím – prý vní proti sobě stanuli i dva pozdější českoslovenští prezidenti Ludvík Svoboda a Klement Gottwald.

Upřímně, spíš to tak nebylo.

Ale za jistých okolností klidně být mohlo.

U Svobody, československé hlavy státu vletech 1968–75, není o přítomnosti na zborovském bojišti pochyb. Bitvy se zúčastnil na straně legionářů vhodnosti četaře 7. roty 2.praporu 3.československého střeleckého pluku.

Gottwald, první dělnický prezident zlet 1948–53, sám dlouho tvrdil, že byl vřadách 42. dělostřeleckého pluku u Zborova raněn. Podle posledních zjištění však skončil se zraněním bérce vnemocnici už měsíc před tím; asi si tedy trochu vymýšlel.

„Byl tou dobou ve vídeňském špitálu,“ potvrdil historik Tomáš Jakl.

Přestože se ale Gottwaldovy vojenské zásluhy během čtyřicetileté komunistické totality nekriticky přeceňovaly, ve vojenském suknu toho i tak zažil dost.

A rozhodně nebyl za slabocha.

Během první světové války jej přiřadili kpevnostnímu dělostřeleckému pluku, přesněji kjeho světlometnému oddílu. Vzáří 1916 se dočkal povýšení na desátníka, už pár měsíců před tím dostal za své chování při ústupu podél řeky Prut stříbrnou medaili druhé třídy Za udatnost.

„Nebylo to vyznamenání formální, tehdy byla medaile udělována skutečně za statečnost, na rozdíl od dob pozdějších, kdy zahlcení vyznamenáními mělo pozvednout upadající bojovou morálku mužstva,“ napsala historička Lenka Bobíková včasopise Historie a vojenství.

Vždy v nejprudším boji

Nijak to nesnižuje ukrutnosti, kterých se Gottwald dopouštěl na přelomu 40. a 50. let jako první muž Československa. Ani při všech jeho metálech nelze popřít, že se na konci svého života tváří vtvář Stalinově tlaku choval naopak jako zbabělec.

Přesto jeho dřívější chrabrost nelze zamlčet.

Berme Gottwaldovo válečné působení jako důkaz, že zajímavé propojení sarmádou měli i jiní zdejší prezidenti než právě nastupující Petr Pavel, nebo už zmíněný a dobře známý generál Svoboda, hrdina od Dukly a Sokolova, který se vdruhé světové válce významně podílel na osvobození Československa od nacismu.

„A který vždy stál tam, kde byl boj nejprudší,“ vzpomínal jeho spolubojovník Emanuel Gramiš.

Vzhůru na Prušáky

Pátrání po vztahu zdejších prezidentů karmádě někdy přináší zajímavá zjištění. Věděli byste třeba, že Tomáš Garrigue Masaryk byl nevoják?

Ano – až do kmetského věku se vyznačoval ztepilou postavou. Na koni působil neohroženě, rád nosil oblek inspirovaný armádní uniformou. Během první světové války se při svých diplomatických cestách po Evropě několikrát ocitl vohrožení života.

Přesto se vojenské službě vmládí vyhýbal, povolávací rozkaz hodil roku 1870 do koše.

„Když ho ve dvaceti letech obdržel, vlivný policejní ředitel Le Monnier, v jehož rodině dělal hofmistra, zařídil Masarykovi výjimku,“ popsal tuto událost historik František Emmert. „O tři roky později navíc viděl ve vídeňské nemocnici umírat svého mladšího bratra Martina, který kvůli šikaně během vojenské služby těžce onemocněl. To v něm utvrdilo jeho rozhodnutí nikdy se nenechat odvést.“

Masaryka dokonce veřejnost nějaký čas vnímala jako vyloženého pacifistu. Prezident Osvoboditel byl přitom jako malý kluk soldáty doslova fascinován. Alespoň podle vlastních slov, která Karel Čapek uspořádal vHovorech sTGM.

„To se rozumí, jako hocha mě nesmírně zajímala vojna, to tenkrát tak patřilo kvýchově,“ svěřil se. „Když přišla vojna všestašedesátém roce, vzali jsme si, nás několik českých hochů na brněnském gymnáziu, do hlavy, že se dáme dobrovolně na vojnu proti Prušákům.“

Zůstalo u jinošských řečí. Po porážce rakouských vojsk u Hradce Králové ho kvůli nebojovému zranění dávali den dohromady na polním obvazišti u Prešpurka, kde si mezi sténajícími raněnými a umírajícími uvědomil, že se místo hraní na vojáčky stane spíš filozofem.

Jak zakopnout o šavli

Nevojákem byli vedle Masaryka třeba i Emil Hácha nebo Edvard Beneš. Je tedy vlastně dost paradoxní, že právě na Benešovi bylo v čase mnichovské zrady jedno zhistoricky nejdůležitějších armádních rozhodnutí naší země vůbec – zda bojovat, nebo se zlu vzdát.

Za to, že zvolil druhou variantu, jej mnozí soudí dodnes.

Asi málokdo by však chtěl být vjeho kůži.

Beneše ve světě jeden čas označovali za válečného štváče, popravdě řečeno to však byl spíš salonní intelektuál. Přesto se dochovala jedna známá fotografie, na níž má na sobě vojenskou uniformu. Po válce se vní na Staroměstském náměstí coby vrchní velitel ozbrojených sil loučil sodcházejícími spojeneckými armádami.

Jinak se mu na ni ovšem spíš prášilo ve skříni, o poznání raději ji měl Gottwaldův nástupce Antonín Zápotocký. Kameník ze Zákolan si snažehlenou zelenou parádou připadal důležitěji, vznešeněji, rázněji. Oproti Benešovi si ji navíc nechal nazdobit i nárameníky smaršálskou hvězdou.

„Kjeho promenádování vgenerálské uniformě se pojí legrační historka,“ vzpomněl si historik Oldřich Tůma. „Jednou se mu při vystupování z auta zapletla šavle mezi nohy a prý kvůli tomu upadl.“

Zápotockého následovníkovi Antonínu Novotnému přišla prezidentova marnivost směšná. Komusi si prý dokonce postěžoval, že si ministr obrany Alexej Čepička udržoval Zápotockého přízeň právě tím, jak „ho navlékl do mundúru“.

Ale pozor – někdejší bodrý odborář milující buřty scibulí a hru na harmoniku měl svojančením až překvapivě bohaté zkušenosti, vždyť „Tonda Zápotonda“ během první světové války mašíroval za císařepána Haličí, Srbskem a Itálií.

„Nejdřív bojoval jako pěšák a poté, co se mu ozvala jeho někdejší plicní nemoc, byl přeložen ke kuchyni,“ napsala Ludmila Šumberová do nekriticky prorežimní knihy Antonín Zápotocký: 1884–1957.

Husákův tchán plukovník

V50. letech už uniforma na sedmdesátníkovi Zápotockém vypadala poněkud operetně, nepatřičně. Jen věkem to přitom rozhodně nebylo, třeba na dvaasedmdesátiletém generálu Svobodovi přece pořád vypadala náramně. Když tenhle respektovaný hrdina SSSR a tajný spolupracovník NKVD nahradil vroce 1968 ve funkci letňanského prosťáčka Novotného, měl i díky armádním zásluhám značnou popularitu.

A za vojenský stejnokroj se nestyděl, právě naopak.

Vuniformě letěl i do Moskvy kvypjatým jednáním po srpnové okupaci. Sázel na to, že vní bude mít jeho slovo větší váhu. Něco o tom věděl třeba zúnora 1948, kdy se všemi metály na hrudi napochodoval na ustavující schůzi Ústředního akčního výboru Národní fronty, aby bylo podle Gottwaldova přání všem okamžitě jasno, že armáda jde skomunisty.

Jenže v tomosmašedesátém to nakonec dopadlo méně bohatýrsky, mezi strachem protkanými zdmi Kremlu se totiž poddal. Dokonce přemlouval ostatní unesené československé představitele, aby se potupnému sovětskému diktátu též podvolili.

Uniforma neuniforma, voják nevoják.

To už je však trochu jiný příběh. Stejně jako to, že bělovlasého generála roku 1975 přeskočil vhierarchii státu paradoxně typický civil – Gustáv Husák.

Tahle bezbarvá figurína (jak symbol normalizace označil Milan Kundera) nebyla vletech 1933–35 odvedena pro tělesnou slabost a krátkozrakost, svojáky však měla co do činění přinejmenším přeneseně. A to nejen při moři slavnostních sedmdesátkových a osmdesátkových přehlídek, kořeněných soudružskými polibky se zahraniční delegací – uniformu totiž nosil otec Husákovy první manželky Magdy. Plukovník a velký masarykovec, který ze svatby své dcery skomunistou vůbec nebyl nadšen.

Padající voják Havel

Zajímavá pouta sarmádou pojí i porevoluční prezidenty. Třeba o Václavu Havlovi se často říká, že v hradě nad Vltavou rád navazoval na Masaryka. Platí to jistě v mnoha ohledech, mezi ty překvapivější však patří, že rovněž dělal všechno možné, aby se vyhnul vojně.

„Když mu spolu se zamítnutím přihlášky na FAMU skončil odklad vojenské služby, předstíral před odvodní komisí depresivní psychopatii,“ popsal Havlův kamarád Michael Žantovský. „Za normálních okolností by na modrou knížku postačovala, jeho herecký výkon ale na komisi neudělal dojem. Armádní politruk údajně prohlásil, že Havel půjde na vojnu, i kdyby mu scházela noha.“

Havel tak vroce 1957 narukoval kženistům do Českých Budějovic. Už ve vlaku směrem na jih se potkal srežisérem Andrejem Krobem, který zpětně popisoval, že budoucí prezident u 15. ženijního pluku bojoval ze všeho nejvíc s… nudou.

„Ubytovali nás na stejné chodbě, přehlédnout Václava bylo nemožné,“ řekl pro Český rozhlas. „Pořád něco studoval a chodil s malou kartotékou v ruce, kde měl poznamenáno, co už přečetl a co se teprve přečíst chystá.“

Budoucí úspěšný dramatik dal na útvaru dohromady divadelní soubor, který sesbíral několik armádních cen. Už jako prezident pak súsměvem vzpomínal, že coby ženista při stavbě mostů neustále někam padal.

„Nenáviděl jednotvárnost a tupost vojenského výcviku, zvláště se mu příčilo vláčet těžkou pancéřovku, která mu byla přidělena,“ uvedl Žantovský.

Modrá knížka není hrdinství

Jediným prezidentem smodrou knížkou je Miloš Zeman. Přesně před šedesáti lety byl kvůli srdeční vadě dočasně zproštěn vojenské služby, o rok později dostal štempl natrvalo.

„Rozhodně to ovšem neznamená, že bych si vojáků nevážil,“ ubezpečoval vrozhovoru pro televizi Prima.

To Václav Klaus byl jiný kadet. Coby absolvent vojenské katedry VŠE to dotáhl v záloze až na majora finanční služby. Jako ligový basketbalista hrál za Duklu Dejvice, čas tedy dělil mezi kasárna a palubovku. Také jej pasovali na zástupce náčelníka proviantu. Ještě po letech si vybavil, jak podával ministru národní obrany hlášení, že se po dobu jeho služby nic zvláštního nestalo.

„Jsem zásadním odpůrcem modré knížky,“ řekl před dvěma roky pro Zpravodaj Hradní stráže. „Myslím si, že to je eskapismus. Vyhnutí se individuální zodpovědnosti. Jestli to někdy někdo, i v éře komunismu, považoval za hrdinství, tak já opravdu ne. Nikdy jsem se, na rozdíl od některých mých radikálních kolegů ve vládě po roce 1989, armádě nepoškleboval a nekarikoval ji. Vždy jsem ji bral jako vážnou věc.“

Ve stejném rozhovoru tvrdil, že v90. letech patřil kpouhým dvěma členům vlády, kteří byli zásadně proti zrušení povinné základní vojenské služby.

„Myslím, že těch pár měsíců bylo pro mladé muže dobrým vkladem do života,“ mínil.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 03/26/2023

Views: 6663

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.